image_900_alt

Komu se nelení, tomu se zelení

Novinky

Firmě POINT se „zelení“ už 30 let, a to i díky přírodním zdrojům. Chtěli jsme to krajině, ve které pracujeme trochu vrátit. Přečtěte si, jak jsme sázeli muchovníky v Medlově.

Akce „stromy“

Ve středu 1. listopadu 2023 se sešli zástupci městysu Medlov pan starosta Roman Zabil, paní místostarostka paní Hana Novotná s majiteli a zaměstnanci tiskárny POINT CZ a společně zasadili stromokeře muchovníku lamarku. Dokončili tak poslední fázi projektu: Obnova zeleně v obci Medlov, který financovala právě tiskárna. Projekt vznikl jako součást oslav roku 2023, kdy tiskárna POINT CZ slaví 30. výročí založení a městys Medlov, kde má tiskárna svůj polygrafický areál, slaví 850 let obce.

Chtěli jsme v rámci našich letošních oslav udělat něco, co bude mít i ekologický dopad. Udělat něco pro přírodu, pro obec, ve které vyrábíme i pro dobrý pocit. Řekl Michal Sázavský, majitel společnosti POINT CZ.

Jak to šlo?

Práce začaly už v zimě. Spojili jsme se s obcí Medlov a vybrali místo, které by bylo nejvhodnější pro renovaci. Oslovili jsme zahradnictví a vybrali jsme návrh od firmy Fajn Zahrada. Líbilo se nám, že akcentoval rostliny, které jsou v dané oblasti dlouhodobě udržitelné, hodí se do rázu obce a obsahuje i stromy s jedlými plody. V létě došlo k úpravám terénu, přípravě podkladu a na podzim se sázelo.

Podzim je pro tuto výsadbu ideální, rostliny mají možnost se přes zimu zakořenit a usadit. Dnes je vidět hlavně hlína, ale těšte se na jaro, to se to tu celé zazelená a rozkvete. Dodala Magda Lengálová z firmy Fajn Zahrada.

Když obec a firma spolupracují

Je to defacto společný projekt tiskárny POINT CZ a městysu Medlov. Obec se podílela na úpravě terénu, dodání zeminy i mulčovací kůry. Výsadba rostlin je jen začátkem, následovat bude péče o rostliny, zalévání a hnojení.

Jsme rádi, že vzájemná kooperace funguje a firmám, co u nás mají výrobní závody, záleží na dění v obci. Věříme, že se podaří v budoucnu realizovat i další pěkné projekty.“ Řekl starosta obce Medlov, Roman Zabil.

Slavnostní sázení 1. 11.

Tři jedničky v datu, tři Muchovníky a třicet let tiskárny? Ne nejsme pověrčiví, jen to tak krásně vyšlo, a to včetně počasí. Slavnostní sázení Muchovníků bylo milé setkání představitelů obce a kolegů z výrobních závodů Medlova, Brna i Jedovnic. Zasadili jsme keře a zalili je dobrým „moravským.“ Přejeme rostlinám, ať se jim daří a těšíme se, že až vykvetou udělají radost všem, co půjdou okolo.

Jsme hrdí na to, že hlavní surovinou, na které je postavená celá výroba firmy POINT CZ je ekologický papír. Uvědomujeme si, že právě díky stromům máme už 30 let práci. Motivací pomáhat přírodě a kraji ve kterém žijeme, máme víc než dost. Snažíme se proto být v ekologii i recyklaci co nejvíce aktivní. Při výrobě využíváme alternativní zdroje energie, díky moderním technologiím snižujeme uhlíkovou stopu, rekuperujeme teplo, pracujeme s laky na bázi vody a třídíme odpad do 15 skupin. V areálu s námi pracuje i stádečko oveček a plánujeme vytvoření biotopu. Řekl na slavnostním sázení majitel tiskárny Vladimír Sázavský.

Co tam teda poroste?

Celkem jsme zrenovovali plochu ca 300 m2, která byla osázená skalničkami a trvalkami. Doplňují je záhony s rostlinami a keři, co pokvetou po celý rok: růže, levandule, mochna, vajgélie, šalvěj, ořechokřídlec, perovskia, tavolník, ale i narcisy a tulipány. Dominantou jsou tři muchovníky lamark. Tento stromový keř dorůstá 3-5 metrů, má jemné bílé květy a jedlé plody. Je pěstován v Evropě už od 17. století a říká se mu indiánská borůvka.

 

Text: Markéta Švábová