image_900_alt
vodoznak30red

Nebojte se inovovat

30.05.2022 Print
Naše tiskárna v současnosti realizuje rozsáhlý projekt modernizace areálu. V roce 2021 proběhl nákup nových výrobních technologií a během roku 2022 proběhla jejich instalace. Jak zvládnout výměnu strojů v plném provozu nám řekl Tomáš Blažek, ředitel výrobního závodu v Medlově.

O direct marketingu

15.03.2022 Print
Jak oslovit nového zákazníka v B2B segmentu? Zasáhnout smysly. Tam, kde neprorazí digitální marketing, nastupuje tištěný direct. Že je to krok kupředu, nikoli zpět si povídáme s Martinem Hollým, ředitelem online divize tiskárny POINT CZ.