image_900_alt

Trendy packagingu

Packaging

Obal prodává, tečka. Obalový průmysl se stále vyvíjí a mění, aby mohl odpovědět na rychle se měnící nároky zákazníků a trhu. O tom, jaké jsou v packagingu trendy a jak se promítá módní „reálnost“ do grafiky i do obalového průmyslu a jak se s těmito novinkami firma POINT CZ potýká, jsme hovořili s ředitelem divize packagingu, Petrem Hajdou.

V dnešní době už ale obal není pouhým krytem produktu, ale stal se důležitou součástí marketingové strategie. Obal totiž prodává - a to nejen svým vzhledem, ale také svými funkcemi, jako jsou například ochrana produktu, snadná manipulace nebo informace o výrobku. 
Nicméně, stávající obalové designy mohou být zastaralé a už nekomunikují s novou generací zákazníků. Proto je důležité při výrobě obalu na míru sledovat aktuální trendy v obalovém průmyslu a neustále se inovovat, aby se zákazníci stále cítili osloveni a produkt si oblíbili.

Jaké trendy se nyní promítají do obalového průmyslu?

V současnosti vnímáme při výrobě obalů tři nejsilnější směry. Prvním směrem je ekologie, šetrnost k přírodě a použití recyklovaných materiálů. Druhým směrem je okázalost s luxusním vzhledem a prémiovými materiály. Z povrchových úprav vede embossing, termoražba a drip-off. Třetí směr již pomalu začínáme také vnímat, ten se od minulých směru odklání a dává přednost „realitě.“ Aktuálním trendem je retro návrat k osmdesátým, devadesátým letům, který se objevuje v typologii, grafickém zpracování i barevnosti.

Pojďme v té reálnosti více do hloubky

Od okázalých designů obalů se tento trend posouvá k samotné podstatě produktu. Spotřebitelé jsou asi za ty roky unaveni polopravdivými slogany a hvězdičkami. Část zákazníků bude stále konzumovat „nablýskaný“ design, ale část trhu se už nyní vydala jiným směrem. Zákazníci této skupiny budou dávat přednost packagingu a výrobku s obalem, který reprezentuje realitu a pravdivost. Předpokládám, že okamžité emoční nákupy vystřídá promyšlené nakupování s hledáním přidané hodnoty. Díky pokročilým technologiím nebude za chvíli rozdíl ve výrobcích a produkty si budou vzájemně velmi podobné. Jediné, co je bude odlišovat je obal nebo nějaká jeho vlastnost, například odpovědnost.

Jak je to nyní s odpovědným obalem?

Poptávka po šetrném obalu vzrostla, ale zároveň se s ní objevily paradoxy. Firmy jsou tlačeny k přechodu na ekologické obaly, což je většinou papír. Toho je ale na trhu po minulých letech nedostatek a jeho cena velmi vzrostla. Mnoho firem je tak odpovědných jen do doby, než se to dotkne jejich financí. Ekologii je ale potřeba řešit komplexně a odpovědný obal nemusí stát hned jmění. Nejde jen o čistě ekologické materiály, jde i o zpracování obalů nebo jeho konstrukci

Jak může tiskárna pomoci? 

POINT CZ jako výrobce obalů firmám pomáháme nejčastěji právě s konstrukcemi obalů a jeho skládáním. Naše tiskárna se vydala cestou modernizace. Postavili jsme novou halu, zásobili se materiálem a nakoupili prémiové technologie, které nám pomáhají zvýšit výkon a šetřit lidské zdroje. Není tedy nutné tlačit na ceny materiálů, úspory se dají najít i v efektivním vnitřním designu nebo automatizované výrobě. Máme to štěstí, že fungujeme i jako akumulátor informací. Více jak dvě třetiny našich zakázek jsou ze zahraničí, dokážeme přinášet zákazníkům aktuální trendy z mezinárodního průmyslového trhu. Stačí poslat poptávku na výrobu obalů a řešení nechat na nás.

A co si z rozhovoru odnést?

Obalový průmysl se stále více zaměřuje na trendy, které odrážejí požadavky zákazníků a trhu. V současné době jsou nejvýznamnějšími směry ekologie a šetrnost v přírodě, ale také luxus a retro design. Nicméně, novým trendem je hledání pravdivosti a reality v packagingu, protože zákazníci již nechtějí jen okázalé designy, ale chtějí obaly, které reprezentují skutečnost a odpovědnost. Tak do toho! Nebojte se inovovat! 

Text: Markéta Švábová, Petr Hajda